Cudowny Medalik

TOTUS TUUS

Niewolnictwo Maryjne to potoczna nazwa Doskonałego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Wszechpośredniczka Łask to najkrótsza i najdoskonalsza droga do Serca Jezusa Chrystusa.

Przygotowanie

Nabożeństwo wymaga od nas pewnego przygotowania. Będzie nam potrzebna mapa (traktat) i ekwipunek (łańcuszek z medalikiem). W tej podróży jednak nie pozostaniesz bez pomocy. Oczywiście będzie Ci towarzyszyć Najświętsza Maryja Panna oraz Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Celem tej podróży jest zupełne ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi przez ręcę Najświętszej Maryi Panny.

33 DNI

WSKAZÓWKI

Całe przygotowanie podzielone jest na cztery etapy. Pierwszy etap trwa 12 dni, drugi 7 dni, trzeci 7 dni i czwarty 7 dni. W każdym z etapów następuje czytanie kolejnej części traktatu oraz wprowadzenie w modlitwy i rozważania. Każdy z etapów ma nam pomóc uwolnić się od tego co nas zniewala, by pełniej oddać się Matce Chrystusa.

Każdego dnia następuje czytanie traktatu, rozważanie tajemnicy różańca oraz odmówienie podanych modlitw. Służy to wszystko wprowadzeniu w Niewolnictwo Maryjne.

Nie traktuj Niewolnictwa Maryjnego jako formy obowiązku, który od 34 dnia trzeba wypełniać do końca swojego życia. Pomyśl raczej o kimś kto Cię kocha, o Maryi. Pomyśl, że Twoja wola może być czasami przeszkodą w drodze do Boga. Maryja w tym momencie, w sposób subtelny i delikatny, pomoże Ci odnaleźć prawidłową drogę i na nią wejść. Przypomina to relacje ojca do dziecka, który czasami musi przytrzymać dziecko za dłoń, kiedy przechodzą przez drogę. Dziecko tego nie rozumie, nie zna zagrożeń, nie rozumie czym jest odpowiedzialność. Z czasem jednak samo wyciąga rękę świadome zagrożenia, o którym mówił ojciec. Tym jest Niewolnictwo Maryjne, jest ufnością Maryi w to, że przeprowadzi Cię przez najniebezpieczniejszą drogę wprost w ramiona Chrystusa. Niewolnictwo Maryjne, to Niewolnictwo z Miłości do Jezusa Chrystusa Syna Bożego w Trójcy Jedynego.

1. W sekcji Zawierzenie odnajdziesz informacje kiedy warto zacząć. Dobrym jest zawierzyć się w Święto Maryjne.
2. Nie ma jednego sposobu Zawierzenia się, ale jest jedno Doskonałe Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
3. Różnice w odmawianiu Koronki były już w czasach Świętego Ludwika. Sam o tym mówi w Traktacie.
4. Oddanie się Maryi jest aktem ponawianym, dobrowolnym i czynionym z miłości do Jezusa Chrystusa.
5. Celem Zawierzenia się Maryi jest "Całkowite ofiarowanie się Panu Jezusowi Chrystusowi przez ręcę Maryi".

CZĘŚĆ I

WYZBYCIE SIĘ DUCHA TEGO ŚWIATA
DZIEŃ 10
DZIEŃ 11
DZIEŃ 12

CZĘŚĆ II

POZNANIE SWOJEJ GRZESZNEJ NATURY
DZIEŃ 13
DZIEŃ 14
DZIEŃ 15
DZIEŃ 16
DZIEŃ 17
DZIEŃ 18
DZIEŃ 19

CZĘŚĆ III

POZNANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
DZIEŃ 20
DZIEŃ 21
DZIEŃ 22
DZIEŃ 23
DZIEŃ 24
DZIEŃ 25
DZIEŃ 26

CZĘŚĆ IV

POZNANIE I POKOCHANIE PANA JEZUSA
DZIEŃ 27
DZIEŃ 28
DZIEŃ 29
DZIEŃ 30
DZIEŃ 31
DZIEŃ 32
DZIEŃ 33

ZAWIERZENIE

AKT ZAWIERZENIA SIĘ JEZUSOWI

POBIERZ MATERIAŁY

KALENDARZ ŚWIĄT MARYJNYCH

POBIERZ MATERIAŁY